Απεικονίσεων

Ψηφιακές ακτινογραφίες

Ολόσωμες ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων για έλεγχο της σκολίωσης της κύφωσης και της ανισοσκελίας

Full leg & Full Spine

Όλες οι εξετάσεις εκτυπώνονται σε film και σε CD