Ιατρείο Μαστού

Ο Full Digital Hologic Selenia M.Y 2014 μαστογράφος καθώς και το σύστημα υπερηχοτομογραφίας Aixplorer Super Sonic με Eλαστογραφία (SWE) εξοπλίζουν το ιατρείο μαστού στο οποίο διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Υπερηχογράφημα μαστού με ελαστογραφία
  • Παρακεντήσεις FNA μαστού
  • Τοποθέτηση Hook