Καρδιολογικό Ιατρείο

Στο καρδιολογικό ιατρείο γίνονται οι εξής εξετάσεις:

  • Τriplex καρδιάς
  • Καρδιολογική εξέταση
  • Holter ρυθμού και πίεσης
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
  • Πιστοποιητικά υγείας