Ψηφιακής Οδοντιατρικής απεικόνισης

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με τον κορυφαίο αξονικό τομογράφο κωνικής δέσμης Newtom Giano, με εξαιρετικές δυνατότητες απεικόνισης, επιλογή μικρού πεδίου για περιοχικές τομογραφίες ή ολόκληρης της άνω και κάτω γνάθου σε λίγα δευτερόλεπτα.

  • Dental Scan CBCT
  • Ψηφιακές Πανοραμικές ακτινογραφίες
  • Ψηφιακές Κεφαλομετρικές ακτινογραφίες